Pamiętając o seniorach – 30.07.2019

We wtorek 30.07 br. członkowie Zarządu Okręgu Gdańsk PZHGP spotkali się w świetlicy Oddziału Wejherowo w Redzie z gronem członków honorowych naszego Okręgu. Przybyłych serdecznie przywitał kol. Łukasz Grochocki – prezes Zarządu Okręgu Gdańsk (tekst powitania w załączeniu:http://www.gdansk.pzhgp.net/PZHGP/pliki/gdansk/Dokumenty/20190807085256Honorowi2019lGrochockimowa.pdf). Gdańskie grono honorowych, liczące dotychczas 32 osoby po ostatnim Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów PZHGP powiększyło się o 5 zasłużonych hodowców, członkostwo honorowe otrzymali koledzy: Kazimierz Drawc, Janusz Gołębiewski, , Bogdan Kazarnowicz, Roman Szlagowski i Zygmunt Szymański. Kol. Prezes oraz Krzysztof Ptach – wiceprezes ds. lotowych Zarządu Okręgu poinformowali zebranych o wynikach tegorocznego sezonu lotów gołębi dorosłych, a szczególnie Lotu Narodowego Bruksela’2019, o planowanych spotkaniach i imprezach – jak doroczna wystawa gołębi Okręgu Gdańsk, która odbędzie się w Pelplinie.

Spotkanie było milą okazją do wymiany informacji, opinii i uwag, a przede wszystkim do wspomnień dawnych wydarzeń i wspólnych przeżyć.

W imieniu członków honorowych Zarządowi Okręgu za zorganizowanie spotkania, za życzliwą pamięć i wyrażany szacunek podziękował kol. Stanisław Stanisz.

Przy bogato zastawionych stolach przyjacielskie rozmowy trwały do późnego wieczora.