Podziękowania za pieniądze z aukcji

Dorian Janca oraz jego rodzice, Magdalena i Radek Janca, a także Zosia Seroka i jej rodzice, Magdalena i Łukasz Seroka serdecznie dziękują Zarządowi Okręgu Gdańsk Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz wszystkim hodowcom, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie aukcji charytatywnej podczas Okręgowej Wystawy 10-11.12.2022 r. w Pelplinie; a także hodowcom którzy ofiarowali swoje wspaniałe gołębie na tę aukcję, jak również tym, którzy je nabyli, przyczyniając się do zebrania pokaźnej sumy pieniędzy, które umożliwiają dalsze leczenie i rehabilitację Zosi i  Doriana. Ten piękny gest pomocy to już kolejna wspaniała akcja gdańskich hodowców, którym jesteśmy bardzo wdzięczni a zarazem jesteśmy dumni, że stanowimy cząstkę tej społeczności.

                                               Dorian, Magdalena i Radosław Janca & Zosia, Magdalena i Łukasz Seroka

Przedstawiciele Zarządu Okręgu Gdańsk – Łukasz Grochocki – prezes oraz wiceprezesi: Zbigniew Duda i Krzysztof Ptach, wręczyli rodzicom Zosi Seroki oraz Doriana Jancy po 15 100 zł z pieniędzy zebranych podczas aukcji na rzecz pomocy chorym dzieciom, przeprowadzonej 10–11.12.2022r. podczas Wystawy Okręgu Gdańsk.    

                                                                         Tadeusz Woźniak

Życzenia Świąteczne

Serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodziny, energii na co dzień oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku. Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności życzy Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP.

Społeczne uznanie dokonań Okręgu Gdańsk

Główną Nagrodą w plebiscycie Wolontariatu Gminy Pelplin w kategorii Inicjatywa Społeczna Roku’2022 wyróżniony został  Okręg Gdański Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Piękną statuetkę wraz z gratulacjami odebrał Łukasz Grochocki – Prezes Zarządu Okręgu PZHGP z rąk: Mirosława Chyły – Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin  podczas dorocznej Gali Wolontariatu 15 grudnia br. W uzasadnieniu werdyktu wymieniono m. in. organizację aukcji charytatywnej, z której dochód przeznaczono na pomoc w leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci, a udało się zebrać ponad 30 000 złotych.

Tym uznaniem i satysfakcją Zarząd Okręgu dzieli się z wszystkimi hodowcami, a szczególnie tymi, którzy pomogli w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu aukcji, ofiarodawcom i nabywcom gołębi, które ją uświetniły.

Tadeusz Woźniak

Pokaz gołębi i dobroczynności

Doroczna Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Gdańsk Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych odbyła się  w dniach 10-11.12.2022 r w Pelplinie na hali sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 przy ulicy Sambora.

Organizatorami Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych’2022 był Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP. Komitetowi Wystawy przewodniczył Prezes Okręgu Gdańsk Łukasz Grochocki, funkcję wiceprzewodniczącego sprawował Krzysztof Ptach – Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. organizacji lotów.

Na Wystawę dostarczono w sumie 348 ptaków, wśród nich okazy pretendujące do miana najładniejszych pod względem standardu oraz ptaki legitymujące się najlepszymi wynikami sportowymi w poszczególnych klasach. Oceny dokonali sędziowie: Bogdan Adam, Zdzisław Lademann i Leszek Tybuś. W liczącej 44 eksponaty reprezentacji Okręgu najwięcej znalazło się ptaków z oddziałów: 075 Tczew, 074 Kociewe, 076 Wejherowo.

Podczas Wystawy uhonorowano tegorocznych mistrzów Okręgu Gdańsk – zwycięzców rywalizacji w lotach gołębi dorosłych i młodych. Najbardziej spektakularne sukcesy odnieśli min.: Jacek i Stanisław Struzikowie (Oddz. 065 Malbork), Latopolski & Rankiewicz (0324 Kwidzyn), Janusz Dybich (Oddz. 066 Nowe), Sebastian Wojdyła & Karol Tesmer (Oddz. 060 Gdynia-Sopot-Chwaszczyno), Zygmunt i Łukasz Grochoccy & Marek Seroka (Oddz. 074 Kociewie).

Razem z Prezesem Łukaszem Grochockim i Członkami Zarządu Okręgu dekoracji Mistrzów dokonywali zaproszeni goście: Anna Staniewicz – Reprezentująca Panią Poseł Magdalenę Srokę, Mirosław Chyła – Burmistrz Gminy i Miasta Pelplin, Konrad Korka – Kierownik Działu Marketingu firmy Prime Car Management SA, Lucyna Bielińska – Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania i Zbigniew Zgoda – Radny powiatu tczewskiego.

Skromniejsza niż zwykle była oferta handlowa. Na kilku stoiskach zainteresowani mogli nabyć gołębie i zaopatrzyć się w preparaty i akcesoria hodowlane.  Stoiska handlowe m. in  wystawili: Krystian Chyła z Pelplina i Robert Henkel z Nowego Miasteczka.

Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem środowiska hodowców, tak w sobotę, jak i w niedzielę odwiedziło ją kilkaset osób, także hodowcy z innych okręgów.

Konferansjerkę podczas imprezy elegancko i fachowo prowadził Bogdan Owsiany z Oddz. 055 Braniewo.

Odbyła się wielka loteria gołębi i gadżetów, którą pomysłowo i z właściwą sobie swadą prowadził Andrzej Wiecki z Oddz. Kociewie.

Wydarzeniem szczególnym była towarzysząca wystawie aukcja charytatywna na rzecz chorych dzieci hodowców. Tym razem adresatami szlachetnej pomocy byli: Dorian Janca lat 11 – syn Radosława Jancy (członka Oddz. Rumia), chłopiec choruje na nowotwór złośliwy tkanek miękkich z przerzutami do węzłów chłonnych. Powikłania po chemii trzeba wspomagać lekami, suplementami i odpowiednią dietą – co niestety kosztuje. Zofia Seroka lat 8 – dziewczynka jest krewną Marka i Ireneusza Seroków (członków Oddz. Kociewie), urodziła się z zespołem wad ośrodkowego układu nerwowego pod postacią wodogłowia oraz agenezji ciała modzelowatego. Jest dzieckiem leżącym, nie potrafiącym mówić. Szansą na poprawę jest codzienna rehabilitacja, turnusy logopedyczne, generujące oczywiście spore koszty.

Na aukcję ofiarowano 71 gołębie, w tym cenne ptaki z czołowych hodowli Polski. Dużą zasługę w rozpropagowaniu aukcji w Internecie ma Bartłomiej Królikowski – hodowca z Oddz.064 Lębork. Prowadzona sprawnie i z dużym zaangażowaniem przez Piotra Rompcę i Krzysztofa Ptacha – członków Zarządu Okręgu – aukcja przerodziła się w sympatyczne wydarzenie – festiwal dobroczynności! Podobnie jak podczas analogicznej aukcji w ubiegłym roku wśród kupujących prym wiódł Krzysztof Niedzielski  Prezes Oddziału 057 Gdańsk, m.in. w ostrej licytacji nabył za 7 000 zł cztery gołębie z mistrzowskiej hodowli Z. Ł. Grochockich & Marka Seroka, tegorocznych Mistrzów GMP Gołębi Młodych Okręgu Gdańsk i Regionu II Północ; 2 000 zł zapłacił za asa PL-066-18-130 Sebastiana Erdmanna (szczegóły „Hodowca” nr 12/2022) oraz 1000 zł za piękną szpaczkę od Krzysztofa Kawalera – Prezydenta PZHGP; w zaciętej rywalizacji gołębia Małgorzaty i Radosława Mroczków – Mistrzów Polski kat. C kupił Łukasz Grochocki – Prezes Okręgu Gdańsk. Kol. Prezes zapoczątkował też (za 400 zł) kupowanie rogalików i strucli upieczonych specjalnie na tą aukcję przez Szymona Jonczyńskiego (ubiegłorocznego beneficjenta aukcji) i jego mamę. W sumie za te ciasta uzyskano 1000 zł. Kilka gołębi zlicytowano jeszcze następnego dnia, m.in. za 1000 zł zagranicznego gołębia przekazanego przez Roberta Henkla kupił Krzysztof Maj – hodowca z Oddz. Puck. W sumie z aukcji na rzecz chorych dzieci: Doriana i Zosi zebrano 30 200 zł!  Rezultat mile zaskoczył organizatorów i potwierdził przekonanie, że w naszym środowisku nie brak ludzi wrażliwych i szczodrych.

Wystawa 2022 nie była wielka, ale sympatyczna i pożyteczna, dostarczyła pięknych i niezapomnianych przeżyć. Zapewne przejdzie do historii jako kolejna z grona ciekawych i udanych imprez środowiska hodowców gołębi pocztowych Okręgu Gdańsk.

Tadeusz Woźniak

Zdjęcia: Karolina Grochocka, Tadeusz Woźniak, Krzysztof Ptach, Tomasz Tarnowski

REPREZENTACJA OKRĘGU GDAŃSK 2022

Zdjęcia: kliknij tutaj