Komunikat – golebieloty.pl

W nawiązaniu do otrzymanego pisma Zarządu Głównego (kliknij tutaj) proszę o podanie przez Zarządy Oddziałów, danych dwóch członków Zarządu wytypowanych do obsługi aplikacji potwierdzeń wypuszczania gołębi, tj.: nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu. Powyższe dane należy wysłać na adres sekretarza: pzhgpsekretarzgdansk@wp.pl do dnia 27.01.2021r.

Nekrolog – śp. Ludwik Dobek

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 3 grudnia 2020 roku
odszedł od nas członek honorowy PZHGP
ś.p. Ludwik Dobek

Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego składa
Zarząd Okręgu Gdańsk

więcej

Ogłoszenie – pokoje telekonferencyjne

Zarząd Okręgu udostępnia numery pokojów telekonferencyjnych. Zarządy Oddziałów, które chcą skorzystać z możliwości przeprowadzenia telekonferencji kontaktują się z Prezesem Okręgu Łukaszem Grochockim w celu ustalenia szczegółów.