Gołębie pocztowe na Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

przez | 14 września 2023

Wiceminister kultury Jarosław Sellin ogłosił wpisanie „Hodowli i lotu gołębi pocztowych” na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Rada do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego pracująca pod nadzorem ministra kultury i dziedzictwa narodowego 4. września wydała pozytywną opinię o wpisie na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce „tradycyjnej hodowli i lotów gołębi pocztowych”, taka jest pełna nazwa tego wpisu – powiedział Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. – Gołębie pocztowe to są fascynujące ptaki, których zdolności powrotu do gniazda były wykorzystywane od wieków. W Polsce odnotowano istnienie gołębiej poczty w Zamościu już w 16. wieku. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych jest pierwszą i jedyną ogólnopolską organizacją hodowców w naszym kraju. Powstawał razem z odradzającą się w 1918 roku Polską.