Pokaz gołębi i dobroczynności

Doroczna Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Gdańsk Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych odbyła się  w dniach 10-11.12.2022 r w Pelplinie na hali sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 przy ulicy Sambora.

Organizatorami Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych’2022 był Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP. Komitetowi Wystawy przewodniczył Prezes Okręgu Gdańsk Łukasz Grochocki, funkcję wiceprzewodniczącego sprawował Krzysztof Ptach – Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. organizacji lotów.

Na Wystawę dostarczono w sumie 348 ptaków, wśród nich okazy pretendujące do miana najładniejszych pod względem standardu oraz ptaki legitymujące się najlepszymi wynikami sportowymi w poszczególnych klasach. Oceny dokonali sędziowie: Bogdan Adam, Zdzisław Lademann i Leszek Tybuś. W liczącej 44 eksponaty reprezentacji Okręgu najwięcej znalazło się ptaków z oddziałów: 075 Tczew, 074 Kociewe, 076 Wejherowo.

Podczas Wystawy uhonorowano tegorocznych mistrzów Okręgu Gdańsk – zwycięzców rywalizacji w lotach gołębi dorosłych i młodych. Najbardziej spektakularne sukcesy odnieśli min.: Jacek i Stanisław Struzikowie (Oddz. 065 Malbork), Latopolski & Rankiewicz (0324 Kwidzyn), Janusz Dybich (Oddz. 066 Nowe), Sebastian Wojdyła & Karol Tesmer (Oddz. 060 Gdynia-Sopot-Chwaszczyno), Zygmunt i Łukasz Grochoccy & Marek Seroka (Oddz. 074 Kociewie).

Razem z Prezesem Łukaszem Grochockim i Członkami Zarządu Okręgu dekoracji Mistrzów dokonywali zaproszeni goście: Anna Staniewicz – Reprezentująca Panią Poseł Magdalenę Srokę, Mirosław Chyła – Burmistrz Gminy i Miasta Pelplin, Konrad Korka – Kierownik Działu Marketingu firmy Prime Car Management SA, Lucyna Bielińska – Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania i Zbigniew Zgoda – Radny powiatu tczewskiego.

Skromniejsza niż zwykle była oferta handlowa. Na kilku stoiskach zainteresowani mogli nabyć gołębie i zaopatrzyć się w preparaty i akcesoria hodowlane.  Stoiska handlowe m. in  wystawili: Krystian Chyła z Pelplina i Robert Henkel z Nowego Miasteczka.

Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem środowiska hodowców, tak w sobotę, jak i w niedzielę odwiedziło ją kilkaset osób, także hodowcy z innych okręgów.

Konferansjerkę podczas imprezy elegancko i fachowo prowadził Bogdan Owsiany z Oddz. 055 Braniewo.

Odbyła się wielka loteria gołębi i gadżetów, którą pomysłowo i z właściwą sobie swadą prowadził Andrzej Wiecki z Oddz. Kociewie.

Wydarzeniem szczególnym była towarzysząca wystawie aukcja charytatywna na rzecz chorych dzieci hodowców. Tym razem adresatami szlachetnej pomocy byli: Dorian Janca lat 11 – syn Radosława Jancy (członka Oddz. Rumia), chłopiec choruje na nowotwór złośliwy tkanek miękkich z przerzutami do węzłów chłonnych. Powikłania po chemii trzeba wspomagać lekami, suplementami i odpowiednią dietą – co niestety kosztuje. Zofia Seroka lat 8 – dziewczynka jest krewną Marka i Ireneusza Seroków (członków Oddz. Kociewie), urodziła się z zespołem wad ośrodkowego układu nerwowego pod postacią wodogłowia oraz agenezji ciała modzelowatego. Jest dzieckiem leżącym, nie potrafiącym mówić. Szansą na poprawę jest codzienna rehabilitacja, turnusy logopedyczne, generujące oczywiście spore koszty.

Na aukcję ofiarowano 71 gołębie, w tym cenne ptaki z czołowych hodowli Polski. Dużą zasługę w rozpropagowaniu aukcji w Internecie ma Bartłomiej Królikowski – hodowca z Oddz.064 Lębork. Prowadzona sprawnie i z dużym zaangażowaniem przez Piotra Rompcę i Krzysztofa Ptacha – członków Zarządu Okręgu – aukcja przerodziła się w sympatyczne wydarzenie – festiwal dobroczynności! Podobnie jak podczas analogicznej aukcji w ubiegłym roku wśród kupujących prym wiódł Krzysztof Niedzielski  Prezes Oddziału 057 Gdańsk, m.in. w ostrej licytacji nabył za 7 000 zł cztery gołębie z mistrzowskiej hodowli Z. Ł. Grochockich & Marka Seroka, tegorocznych Mistrzów GMP Gołębi Młodych Okręgu Gdańsk i Regionu II Północ; 2 000 zł zapłacił za asa PL-066-18-130 Sebastiana Erdmanna (szczegóły „Hodowca” nr 12/2022) oraz 1000 zł za piękną szpaczkę od Krzysztofa Kawalera – Prezydenta PZHGP; w zaciętej rywalizacji gołębia Małgorzaty i Radosława Mroczków – Mistrzów Polski kat. C kupił Łukasz Grochocki – Prezes Okręgu Gdańsk. Kol. Prezes zapoczątkował też (za 400 zł) kupowanie rogalików i strucli upieczonych specjalnie na tą aukcję przez Szymona Jonczyńskiego (ubiegłorocznego beneficjenta aukcji) i jego mamę. W sumie za te ciasta uzyskano 1000 zł. Kilka gołębi zlicytowano jeszcze następnego dnia, m.in. za 1000 zł zagranicznego gołębia przekazanego przez Roberta Henkla kupił Krzysztof Maj – hodowca z Oddz. Puck. W sumie z aukcji na rzecz chorych dzieci: Doriana i Zosi zebrano 30 200 zł!  Rezultat mile zaskoczył organizatorów i potwierdził przekonanie, że w naszym środowisku nie brak ludzi wrażliwych i szczodrych.

Wystawa 2022 nie była wielka, ale sympatyczna i pożyteczna, dostarczyła pięknych i niezapomnianych przeżyć. Zapewne przejdzie do historii jako kolejna z grona ciekawych i udanych imprez środowiska hodowców gołębi pocztowych Okręgu Gdańsk.

Tadeusz Woźniak

Zdjęcia: Karolina Grochocka, Tadeusz Woźniak, Krzysztof Ptach, Tomasz Tarnowski

REPREZENTACJA OKRĘGU GDAŃSK 2022

Zdjęcia: kliknij tutaj