Nowe władze Okręgu Gdańsk PZHGP

Na zebraniu sprawozdawczo wyborczym Okręgu Gdańsk PZHGP, odbywającym się 23.03.2019 r. w Zajeździe Słonecznym w Tczewie dokonano podsumowania mijającej kadencji i wybrano nowe władze. W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie przedstawił prezes kol. Roman Szlagowski. Dobrze ocenił mijającą kadencję, szerzej omówił sukcesy lotowe wymieniając m.in. osiągnięcia w lotach gołębi dorosłych spółki hodowlanej rodziny Wentów z Oddz. 076 Wejherowo oraz w lotach gołębi młodych Olgi i Zdzisława Lademannów także z Oddz. Wejherowo. Gratulował też sukcesów w standardzie. Na Olimpiadzie w Poznaniu reprezentowały Okręg Gdańsk dwa gołębie: samczyk Wiesława i Łukasza Kamińskich z Oddz. 060 Gdynia – Sopot oraz nagrodzona srebrnym medalem samica braci Mariusza i Mirosława Marszałkowskich z Oddz. 058 Gdańsk – Wrzeszcz.
W obradach uczestniczyło 47 delegatów spośród 48 wybranych w 16 oddziałach, Oddz. 064 Rumia z powodu kłopotów organizacyjnych nie wyłonił reprezentacji. Delegaci reprezentowali 1704 hodowców – w tym 32 członków honorowych – jakich skupia 17 oddziałów Okręgu Gdańsk.
Większością głosów (25) funkcję prezesa Z.O. powierzono Łukaszowi Grochockiemu z Oddz. 074 Kociewie. Nowo wybrany Zarząd Okręgu ukonstytuował się następująco: Zbigniew Duda – wiceprezes ds. finansowych, Jan Kopka – wiceprezes ds. gospodarczych, Krzysztof Ptach – wiceprezes ds. organizacji lotów, Stanisław Witusiński – sekretarz, oraz członkowie Zarządu: Sławomir Cyman, Tomasz Piątek, Bogumił Pink, Piotr Rompca. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano Stanisława Rachunka, natomiast przewodniczącym Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej – Romana Szlagowskiego. Pełne składy obu Komisji w załączeniu.

Łukasz Grochocki, lat 37, żonaty, dwoje dzieci; z zawodu informatyk, absolwent Wyższej Szkoły Informatycznej w Łodzi, Oddział w Bydgoszczy. Mieszkaniec Rożentala, gmina Pelplin, członek Oddz. 074 Kociewie od 1998 r., ostatnio w Zarządzie Oddziału pełni funkcję  sekretarza. Początkowo hodował gołębie w spółce z ojcem Zygmuntem, hodowcą od 1988 r., któremu Łukasz od dzieciństwa kibicował. Razem odnieśli kilka znaczących sukcesów lotowych, m.in. w 2008 r. mieli najlepszą w Polsce lotniczkę w kat. C. Natomiast od roku 2016 razem z ojcem hodują gołębie w spółce z braćmi Markiem i Ireneuszem Serokami z Pelplina.

Komisja Rewizyjna:
Stanisław Rachunek – przewodniczący
Bogdan Adam – sekretarz
Członkowie: Andrzej Felski, Adam Fusowski, Andrzej Struck
    
Komisja Dyscyplinarna:
Roman Szlagowski – przewodniczący
Andrzej Lieske – sekretarz
Członkowie: Zenon Ellward, Paweł Góral, Andrzej Wiecki

Delegatami na Krajowy Walny Zjazd Delegatów PZHGP zostali: Zbigniew Duda, Łukasz Grochocki, Krzysztof Ptach, Piotr Rompca.

Tekst i zdjęcia Tadeusz Woźniak