Spotkanie z członkami honorowymi 20.10.2016

Dnia 20 października 2016r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie odbyło się spotkanie z członkami honorowymi Okręgu Gdańsk PZHGP. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Gdańsk, który zaprosił 35 członków honorowych. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy skromnym poczęstunku, który zorganizował kol. Jan Kopka. Wszystkich obecnych serdecznie przywitał prezes Okręgu kol. Roman Szlagowski, który w imieniu Zarządu życzył dużo zdrowia, pomyślności i dalszych sukcesów w pracy hodowlanej. W trakcie spotkania nasi starsi koledzy – członkowie honorowi dzielili się swoimi spostrzeżeniami dot. hodowli gołębi oraz wspominali minione lata, swoje sukcesy i porażki. Podczas wspólnej biesiady kol. Edmund Wesołowski zaproponował ufundowanie przez członków honorowych pucharu dla najlepszego zespołu 3 lotników w lotach gołębi dorosłych ze wszystkich lotów. Wszyscy obecni z aplauzem przyjęli tę inicjatywę. Należy nadmienić, że w spotkaniu udział wzięli następujący członkowie honorowi: Bistram Alojzy , Brzeziński Bolesław, Chamera Zygmunt, Czonstke Henryk, Duda Zbigniew, Eron Henryk, Hebel Edward, Kaczyński Józef, Kohnke Kazimierz, Kopecki Stefan, Kopka Jan, Lidzbarski Franciszek, Mokwa Jerzy, Pałubicki Tadeusz, Polus Hilary, Smolarek Józef, Stanisz Stanisław, Wesołowski Edmund oraz członkowie Zarządu Okręgu Gdańsk. Dokumentację fotograficzną ze spotkania sporządził kol. Tesmer Karol, którą zamieszczamy w galerii -> Spotkanie z członkami honorowymi 2016

Opracował Andrzej Lieske – sekretarz